Historie - Obec Hovorany byla odedávna muzikálně nadaná dědina. Jedna z prvních zmínek o muzice se datuje kolem roku 1760 kdy chodívali Hovoranští muzikanti hrávat „přes pole“ s guslemi a gajdami.

Původní nástroje byly koncem 19. stol. vytlačeny nástroji žesťovými. Po 2. světové válce mezi nejznámější dechové hudby patřila dechovka Antonína Maincla.

V roce 1976 se z žáků , kteří navštěvovali LŠU v Čejči u velmi dobrého muzikanta p. Michala Komosného z Dolních Bojanovic , začala tvořit dětská dechová hudba. Postupně přicházela různá menší vystoupení při různých příležitostech. Po skončení LŠU začala mladá dechová hudba zkoušet v Hovoranech. Funkce kapelníka se ujal “tenorista” Jenda Holešinský, a tak pod patronací Fr. Cigánka vznikla dechová hudba “HOVORANÉ”.

Zde také pomáhá zkušený pedagog Josef Ištvánek, který s přestávkami vedl kapelu jako umělecký vedoucí. Rok 1992 znamená pro kapelu významný předěl v další budoucnosti. Kapela získává nového uměleckého vedoucího. Stává se jím Petr Jašek, člen Posádkové hudby Brno. Kapelníkem se stává Jenda Cigánek a organizační věci spolehlivě zajišťuje Tomáš Grufík.

Současnost –Od svého vzniku Hovorané urazili kus cesty. Po celou tu dobu se muzikanti snažili dát svým posluchačům pěknou písničku, která potěší všechny příznivce dobré muziky. Repertoár muziky tvoří skladby moravské a české dechovky. Rovněž jim není cizí zahrát skladby koncertní či církevního charakteru a skladby v moderních rytmech. Hovorané hrají také skladby ze své vlastní tvůrčí dílny, kde hudbu tvoří Staňa Otépka a texty obstarává Laďa Ostřížek.

Úspěchy –DH Hovorané nadchne každého milovníka dechovky svou uměleckou úrovní. Kapela má za sebou různá vystoupení a úspěšnou reprezentaci moravské muziky v České televizi , v rozhlase a v neposlední řadě reprezentuje Českou republiku v zahraničí, zejména ve Francii, Německu, Rakousku,Holansku a Belgii, kde jsme navázali krásné přátelství s muzikou Kempner Musikanten.

Dechová hudba má za sebou taky účast v Moravském finále Polkafestu , 3. místo v proslulé mezinárodní soutěži ,,Zlatá křídlovka“, účast na různých přehlídkách, vydání 4 kazet a 3 CD .

Kde nás můžete vidět - Rádi Vám zahrajeme na hodech, plesech, festivalech, koncertech, zábavách, Vánočních koncertech, církevních svátcích, svatbách a dalších společenských akcích doma i v zahraničí.

Dechová hudba Hovorané vystupuje v krásných podlužáckých krojích. Našim cílem je rozdávat radost a dobrou náladu všem posluchačům.